spacer WeltABC - was ist das? | Impressum | Copyright | Projektteam

DünyaABC´si - Bu nedir?

DünyaABC ´si resimlerle bağıntı sağlanmış , dünya dilleri arasındaki bir seyhattir. Görünürde anlamları net, çıkış noktaları Alman Dili olan bir deyimler bileşkesidir. Bu deyimlerin diğer deyimlerle çağrışımları sağlanmakta ve onlar resimlerle gösterilmektedir.

DünyaABC´si dünyayı derinlemesine izah etmeye çalışan bir sözlük olarak algılanmamalıdır. Tam tersine, kendine özgü radikal bir yol izlemektedir. Temel gereçkliğini halihazırda Almanca öğrenmekle meşgul, farklı dil ve kültürlerden gelen çocukların yaşam pratiğinden almaktadır.

Böylelikle çok çeşitlilik ön plana çıkmakta , dilde yeterli netliğe sahip olmayan kelimeler yerlerini anlam olarak çok daha net ve güçlü içeriğe sahip kelimelere bırakmaktadır.. Resimlerle belirsizlikler giderilmekte , ortak kastedilen kelimeye bir netlik kazandırılmaktadır.
Anadildeki duyma ve okuma farklılğı mevcudiyetini korumaktadır.
Bu kontrast dillere eşit düzeyde rastlaşma imkanı sağlamaktadır.
Bilinen fakat konuşulmayıp sessizliğe gömülen dil , herhangi bir dışlanmaya uğramanın tersine kendi karşıtını bulup zenginleşmektedir.

Bu projenin başlangıcında sadece dört kelime vardı:
çiçek, inek, tencere, bıçak
Dört kelimeyle nelerin türeyebileceği , insanı hayretler içerisinde brıakmanın da ötsinde bir şeydir.
spacer