spacer WeltABC - was ist das? | Impressum | Copyright | Projektteam

ABC ya dinyayê – Gelo ev çiye?

ABC ya dinyayê bona gerîna nava zmanên û weneyên ku wan didin dîyarkirin, dawetkirineke.
Ev berhevbuna bêje û gotinên ku xwe zelal didin dîyarkirin û
bingehîya xwe zmanê Alamanî digrine.

Ew bêje û gotin, bi bêje û gotinên din va tên girêdan û bi wenan tên ber çavkirin.

ABC ya dinyayê ferhengek nine ku, maneya dine kur û fireh bide fêrkirin û li ser vê bingehe bixebite. Ji vê dur bi xwera reyak radîkal ya din digre. Navaroka bingehe ji jîyana rastî ya zarokên ku xwedî kultur û zmanekî dayîkî yê dinin û xwe nava ferbuna prosesa zmanê Almanîda dibînin, hatîye girtin.

Bi wî awayî curebicurî pêşva te, cîhye ku zman şehluye bi bêje û gotinên ku maneya wan sedansed zelalin tê aşîkarkirin. Di nava vê şehlubunêda tişten ku zmanan bi bêjeyan hevra bê gotin –tişten ku hevra bene ser zmanan- carek din bi weneyan jî têne nîşandin. Bi vî awayî şehlubuna zman hole te rakirin,

Ferqîya bihîstin û xwendina zman (dayîkî) her waha dimîne.
Va kontrasta di rastîhevhatinêda dereceya wekhevîye bike yek.
„Zmanê bêdeng“ ku zanîna şexsîda cîye xwe girtîye, li hember zmanê nu jêrdest nabe, qîmeta xwe diparêze û zengîn dibe.
Di destpeka ve projektêda tenê çar bêje hebun: kulîlk, çêlek, quşxane û kêr
Mîrov dimîne heyîrî ku bi çar bêjeyan çi peydadibe.
spacer