spacer WeltABC - was ist das? | Impressum | Copyright | Projektteam

Svijet ABC – šta je to?

Svijet ABC je poziv na slikovito putovanje kroz jezik(e).
To je zbirka nizgled jasnih pojmova sa njemačkim kao polaznim jezikom. Ovi pojmovi su predstavljeni asocijacijom novih pojmova i ilustrovani su realnim fotografijama.

Svijet ABC nije leksikon koji se bavi detaljnim objašnjenjem svijeta. Naprotiv, njegov razvoj se radikalno razlikuje od toga. Osnova sadržaja je doživljena stvarnost djece različitih jezika i kultura, koja su upravo u fazi učenja njemačkog jezika.
Jezične nejasnoće koje nastaju kod objašnjenja pojmova, za koje se inače vjeruje da imaju jednostavno značenje, postavlja u prvi plan raznolikost i višestranost kao objašnjenje za to . Pojašnjavanje ovih nejasnoća uspostavlja se posredstvom zajedničkog značenja slika.

Za čitanje i slušanje preostaje dio koji je na maternjem jeziku djeteta.
Ovaj kontarst omogućuje susret jednog te istog ranga:
«Nijemi jezik» kao privatno znanje pronalazi svoju uporedbu koja ga ne deskriminira već obogaćuje.

Tačno četiri riječi stajahu na početku ovog projekta:
cvijet, krava, lonac, nož
Više je nego zadivljujuće šta se sve iz četiri riječi može razviti.
spacer