spacer
image
das Tentakel
deutsch
bosnisch krak
englisch tentacle
dasTentakel
  dieTentakel
glitschig
lang
fangen
festsaugen
spacer